Kompetens

Projektledning

Gila har lång erfarenhet inom fastighets-och industriautomationer. Med stort engagemang, ansvarstagande, hög servicegrad och kompetenta medarbetare tillgodoser vi den enskilda kundens behov.

Vi tar ansvar för helheten vad gäller installationer för drift, underhåll och teknisk utveckling. Gila har kompetens och resurser för att konstruera, programmera, bygga, installera och driftsätta kompletta anläggningar.

Med kunden i fokus vill vi överträffa våra kunders och andra intressenters förväntningar så att vi fortsätter vara en pålitlig partner i framtiden och bygga på långsiktiga affärsrelationer.

Projektledning
 
 

 

Konstruktion

Siemens Lågspänning & Normprodukter

Alla våra elschemakonstruktioner görs i AutoCad med applikationen ELSA. Vi ritar och dimensionerar apparatskåp för alla typer av automation. Samordning med programmering och apparatskåpsbyggnad ger optimala konstruktioner.

Elsa är ett komplett system för elschemakonstruktion som följer internationella normer för elschema.

 • Dimensionering
 • Elschemakonstruktion
 • Ritningsförteckning
 • Placeringsritning
 • Apparatlista
 • Kretsschema
 • PLC/DUC
 • Yttre förbindningsschema
 • Märkning/Tabeller
 • Ritningar görs i DWG/DXF format
 • Presentation av ritningar i PDF format
 • CE märkning enligt gällande normer

 

Verkstad

Siemens Lågspänning & Normprodukter

Vi bygger apparatskåp för alla typer av automation. Varje apparatskåp är skräddarsytt för varje enskild anläggning.

Vi använder bara beprövade produkter med kvalité. Kapslingen är av fabrikat Rittal detta ger oss även ett mycket stort utbud av tillbehör.

 • Kapsling och tillbehör Rittal
 • Motorskyddsbrytare Siemens 3RV
 • Kontaktorer Siemens 3RT
 • Övervakningsrelä Siemens 3UG
 • Effektbrytare Siemens VL
 • Dvärgbrytare Siemens 5SY
 • Jordfelsbrytare Siemens 5SU
 • Säkerhetsrelä Siemens 3TK
 • Plint Weidmuller

 

Dokumentation

Vi tar fram och sammanställer all nödvändig dokumentation kring kundens aktuella automationssystem. Systemdokumentationen behandlar allt från scheman, ritningar och manualer till säkerhetsaspekter och gällande standarder.

 

Driftsättning

Gila ansvarar för driftsättningen av beställt automationssystem och samordnar genomförandet med beställare samt eventuella underleverantörer.

 

                         

Service och underhåll

Våra servicetekniker och elektriker utför enligt överenskommelse service och underhåll på alla installerade system.

Verkstad