Emmaboda hälsocentral

Gila Control System AB har fått i uppdrag att utföra styr- och reglerentreprenaden för den nya hälsocentralen som håller på att byggas på Taxitorget i Emmaboda.

Den nya hälsocentralen är ett av Landstingets största projekt utanför länssjukhusen och naturligtvis en stor och viktig satsning för hela Emmabodaregionen.

Den färdiga byggnaden kommer att bli 4 500 kvadratmeter stor och kommer innehålla hälsocentral och mottagning för psykiatri på entréplanet. På andra våningen kommer folktandvård, distriktsrehabilitering och familjecentral bestående av barnhälsovård, mödrahälsovård och öppen förskola att husera. Byggnaden kommer även utrustas med cirka 100 kvadratmeter utvändiga solceller.

Byggnaden har krav på sig att hålla extremt låg energiförbrukning. Gilas moderna automationsteknik kommer att bidra till detta genom effektiv styrning, reglering och övervakning av lokalernas temperatur, ventilation, belysning mm.

Till detta syfte installerar vi Siemens Desigo insight samt Desigo PX.

Vi på Gila ser fram emot att påbörja vårt arbete med den nya hälsocentralen i Emmaboda!

Anläggningen planeras stå klar våren 2019