Nya brandstationen i Kalmar

Gila Control System AB utför en totalentreprenad av styr och regler på nya brandstationen i Kalmar. Ett hedersfyllt uppdrag då det i få byggnader kan vara viktigare att tekniken kommunicerar på ett optimalt sätt och att fastigheten erbjuder ett tryggt och behagligt klimat.

I projektet ingår 6 styck fläktaggregat varav ett kommer att utrustas med övertrycksutrustning.

Kylan/värmen kommer från 2 stycken kylmaskiner som är redundanta mot varandra. Kylan mellanlagras i 20 borrhål i marken.

När inte värmen från kylmaskinerna inte räcker till går man över till fjärrvärmenätet.

I en del av utrymmena kommer vi att reglerar inomhusklimatet vilket leder till att luft, värme och kyla kommunicerar med varandra.

Vi konstruerar, bygger, programmerar och installerar 6 stycken apparatskåp med ca 100-200 I/O i varje skåp.

 

I dagsläget pågår installationen för fullt på bygget på bygget.

Vi har hittills byggt 3 av 6 apparatskåp och 2 finns nu på plats och håller på att installeras.

 

Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete på nya brandstationen under hösten 2016!