I-hus Uppsala

Gila Control System AB har fått i uppdrag att renovera och byta styrsystemet i I-hus fastighet på Spikgatan 1 i Uppsala.

Fastigheten på dryga 2200 m2 rymmer 33 kontorsrum som alla ska bli försedda med individuella rumsreglatorer i samband med att styrsystemet byts ut. Med hjälp av rumsreglatorerna kan varje  enskilt kontorsrum få det inomhusklimat som passar användaren bäst.

Gila har lång erfarenhet av liknande projekt och ser nu fram emot att påbörja samarbetet med Bravida Sverige som är beställare av jobbet. Slutkund är I-hus Uppsala.

Projektet löper under hösten 2017 och skall vara klart till jul.