2017/10/27

Hammars skola Kristianstad

Gila Control System AB kommer att utföra ett större byte av befintligt styrsystem på Hammar skola i ...

Läs mer »
2017/10/04

Åkerbohemmet i Löttorp

Gila har fått i uppdrag att byta ut styr- och reglersystemet på Åkerbohemmet i Löttorp på norra Öland. Vi ...

Läs mer »