Gila syns inte =>

-        men ändå gör vi stor skillnad för miljön och plånboken!!

Våra diskreta styr- och reglersystem bidrar till klimatsmarta fastigheter med optimal drift och lägsta möjliga energiförbrukning!

Tillsammans med våra kunder går Gila igenom fastighetens användningsområden, hur många personer som vistas i lokalerna och vid vilka tidpunkter, ventilationskrav, optimal temperatur, eventuella larmfunktioner, hissar, väderstyrda funktioner etc.

Utifrån rådande förhållande i fastigheten konstruerar, programmerar och installerar Gila effektiv och precis teknik. Kostnadsbesparingarna blir omedelbara för kunden pga minskad elförbrukning samtidigt som lokalernas användare kan vistas i en trivsam och säker inomhusmiljö.

Inte dåligt för en osynlig installation, eller hur?