Apparatskåp till Kalmar vatten

Gila Control System AB har startat ett samarbete med det kommunala bolaget Kalmar Vatten. Gila har fått i uppdrag att bygga ett antal större skåp som ska styra, reglera och övervaka några av kommunens många pumpstationer.