Bäckadalsgymnasiet Jönköping

Gila Control System AB har fått i uppdrag att uppgradera Bäckadalsgymnasiet i Jönköping med ny ventilation.

Vi har konstruerat och byggt apparatskåp och styrsystem anpassat för skolans behov. Just nu har vi vår personal på plats för montering och idrifttagning.

Med hjälp av Gilas automationsteknik kommer ventilation, värme och kyla fungera optimalt både vad gäller trivsamt inomhusklimat men även vad gäller energioptimering och kostnadsbesparingar på grund av minskad elförbrukning.

Vi har också tagit extra hänsyn till extra känsliga miljöer som uppstår vid tex svetsning och svarvning som pågår i skolans lokaler som ett led i elevernas praktiska utbildning.

Vi tackar Jönköpings kommun för förtroendet och hoppas på fler uppdrag framöver. Vi har en lång erfarenhet av liknande jobb och vet att vi kan göra stor skillnad både för användaren och för plånboken!

 

                

Gila är på plats på Bäckadalsgymnasiet för attförse lokalerna med fungerande ventilation som

gynnar både miljön och användaren!