Rödsleskolan Oskarshamn

Gila har fått i uppdrag av Oskarshamns kommun att byta ut befintliga styrsystem till nya moderna på Rödsleskolan, en skola med elever i klasserna förskola upp till årskurs 9.

Bytet innefattar avinstallation av vårt gamla styrsystem Siemens Integral samt nyinstallation av det nya högintelligenta systemet Siemens PX.

Gilas historia på Rödsleskolan är lång. Redan år 1993 byggde vi skolans första apparatskåp för att styra ventilation och värme i byggnadens lokaler. Det innebär 25 års livslängd på vårt Integral och lika många års energibesparingar för Oskarshamns kommun!

Med vårt nya Siemens PX kommer Rödsleskolan rustas med ett lika högkvalitativt styrsystem men nu också med flera nya funktioner. Bland annat finns möjligheten att migrera med Desigo CC som är ett överordnat system med flera fördelar för användaren i form av bland annat övervakning på distans och statistik över energiförbrukning.

Även brandstationen i Oskarshamn har genomgått samma uppgradering som Rödsleskolan och båda går nu under epitetet energismarta fastigheter. Totalt har Gila byggt och installerat styrsystem i 17 styck apparatskåp i dessa två byggnader.

Vi hälsar alla välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om hur våra styrsystem kan sänka era energikostnader och hur våra referenskunder upplever nyttan med våra produkter!

 

Rödsleskolan i Oskarshamn är en av Gilas referenser när det gäller att skapa energismarta fastigheter!

 

                

På bilden till vänster syns ett av skolans apparatskåp innhållande Siemens Integral och till höger samma skåp men med det nyinstallerade Siemens PX .