Saab Karlskrona

En glad nyhet för Gila är att vi fått i uppdrag att installera styrsystem på Saab i Karlskrona!

Vi kommer att utföra nyinstallation i Flakhallen för att reglera ventilation och värme i lokalerna på ett optimalt sätt. Vi kommer även att förse Saabs kontorkomplex med rumsstyrning, så kallad TRA (total room automation).

Installationen innebär att varje kontorsrum får sin egna unika miljö vad gäller temperatur och ventilation, trevligt både för de anställda och för energiförbrukningen!