OKG kärnkraftsanläggning

Gila Control System AB kommer att sköta löpande service och underhåll åt kärnkraftverket OKG i Oskarshamn.

I uppdraget ingår genomgång och kontroll av alla styrsystem som reglerar ventilation, värme, kyla, varmvatten mm. Även verksamhetens felanmälningar kommer att kopplas upp till våra system.

Gila kommer kontinuerligt testa funktion och åtgärda eventuella brister, allt för att säkerställa en optimalt fungerande inomhusmiljö i OKGs högteknologiska lokaler.

Vi ser fram emot vårt uppdrag!