Mörrum skola

Gila Control System Ab har tillsammans med en installationsgrupp tecknat ett partneringavtal med bygg- och projektutvecklingsföretaget JSB.

Tillsammans ska vi hjälpa Karlshamns kommun att bygga en ny F-6 skola i Mörrum som ska ersätta den befintliga skolan.

Gilas del i projektet kommer infatta projektering, konstruktion, programmering, elskåpsbyggnad samt driftsättning av lokalernas styr-och reglerutrustning. Vi kommer använda oss av Siemens högkvalitativa system för bästa resultat.

Projekteringen börjar nu under våren 2019 och skolan ska stå klar till april/maj 2022, därefter flyttar verksamheten in så det är klart till ht-2022.