Tormestorp skola Hässleholm

Gila Control System AB har fått i uppdrag av Venti i Hässleholm AB att installera vårt styrsystem i klassrummen på Tormestorp skola.

Ett tiotal rum kommer att förses med temperatur och CO2-givare samt spjäll på till-och frånluft.

I arbetet ingår även integration av fyra stycken ventilationsaggregat samt övervakning av fem stycken värmepumpar. Samtliga delar kopplas upp till vårt överordnade system Siemens Desigo CC.

När vi är klara med våra installationer kommer elever och lärare att kunna vistas i en behaglig inomhusmiljö där ventilation och temperatur fungerar optimalt. Tormestorps skola kommer dessutom att bli mer energisnål vilket sparar både pengar och miljö!

Slutkund i projektet är Hässleholms kommun.

 

                                                     

Gila kommer att förse Tormestrop skola med styr-och övervakningssystem för optimalt inomhusklimat och miljömässiga besparingar.