Olofströmshus AB

Gila Control System AB har fått i uppdrag av kommunägda Olofströmshus AB att byta överordnat styrsystem från Desigo Insight till Desigo CC.

Vårt överordnade system Desigo CC är en toppmodern plattform för integration, drift och övervakning.

Som ett led i detta projekt kommer Gila även att byta hela styrsystemet Brännargårdens skola. Skolan kommer förses med moderna Desigo PX vilket sedermera ska kopplas upp till det överordnade systemet Desigo CC inom Olofströms kommun. 

Vi tackar Olofströmshus AB för förtroendet och ser fram emot vårt uppdrag!