Åkerviolen 5 Mölstadskolan, Mönsterås

Ombyggnad samt nybyggnad av förskola. Byggnaden blir enligt normer för lågenergihus. Gila Control System AB ansvarar för styr- och övervakningssystem för ventilation och värme.

Beställare: Mönsterås Kommun