Arla Kallhäll, Stockholm

Nytt styr- och övervakningssystem för kyllager.  System Siemens Desigo PX.