Björkåkra förskola Åseda

Gila har utfört ett projekt på Björkåkra förskola i Åseda, en fastighet som certifierats som miljöbyggnad. Att vara certifierad miljöbyggnad innebär att fastigheten bland annat måste uppfylla hårda miljökrav på lågt energibehov samt god luftkvalitet. För att göra lokalerna så klimatsmarta som möjligt valde Gila att styra med Siemens system Desigo PX samt övervaka med Siemens Desigo Insight.

Ventilationen på Björkåkra förskola har försetts med variabelflödesdon som känner av behovet av ökad temperatur eller för högt CO². Detta innebär att utrymmen där många personer befinner sig samtidigt förses med mer luftinsläpp medan övriga lokaler som inte används går ner i maximalt energibesparande läge.

Vårt styrsystem är kopplat till förskolans larmfunktioner vilken gör att systemet kommunicerar med larmets av- och påkoppling. Vårt system kan därmed låta klimatet gå på sparlåga i avdelningarna som inte används.