Blomstermåla sporthall

Styr- & reglerutrustning typ Siemens Desigo PX.

Överordnat system typ Siemens Desigo Insight.

Styrning och reglering samt övervakning.

För Ventilation – Värme – Belysning mm.