Borgholm energi AB

Panncentralen består av två flispannor som producerar 5MW värme ut på fjärrvärmenätet i Borgholm. Vintertid spetsas även med två oljepannor.

Gila har utfört automationen i panncentralen för att reglera värmeproduktionen och distribuera ut värmen på fjärrvärmenätet. Vi har även gjort styrning och reglering av 61 abonnentcentraler i Borgholms kommun.

Alla abonnentcentraler och pannstyrningar är uppkopplade mot övervakningssystemet Siemens Desigo Insight.