Ekerum Resort Öland

Gila Control System AB ansvarar för styr- och övervakningssystem för ventilation, kyla och värme. Med det nya intelligentare, behovstyrda systemet blir driften av anläggningen Ekerum Resort Öland mycket kostnadseffektivt.

 

 

Ekerum är mycket nöjda med det nya automationssystemet som installerades 2011 vilket styr värme, vatten och el. Med det nya automationssystemet så beräknar Fastighetschef Åke Bengtsson att de gör en besparing på ca 60.000 kr / år. (Investering 300.000 kr)

 

 

Förutom besparingarna så har de enligt Åke Bengtsson fått en bättre och enklare styrning av pumparna, bättre inomhusklimat och en jämnare temperatur. Med det nya systemet är det enklare att finjustera värme, samt att den håller börvärderna bättre.

 

 

VD Magnus Lagerlöf och Fastighetschef Åke Bengtsson är mycket nöjda med bemötande och service från Gila. Här tillsammans med Säljchef Curt Nordström, Gila Control System AB.

Magnus Lagerlöf VD Ekerum resort, Curt Nordström Gila Control System, Åke Bengtsson Fastighetschef Ekerum