Frikyla Dalenum, Lidingö

Styr- och övervakning av frikylaanläggning för distrubitionsnätet.

Frikylan hämtas utanför Lidingö vid inloppet till Värtahamnen.

System Siemens S7-300