Rikshem Kalmar Kalkstenen

Gila Control System AB installerar styrsystem i det nybyggda serviceboendet Kalkstenen i Norrliden Kalmar.

Tack vare installationen kommer de moderna lokalerna att förses med en god ventilation och en behaglig inomhusmiljö på ett klimatsmart och energieffektivt sätt!

Beställare är Rikshem Kalmar.