Kristianstad teater

Gila Control System AB har renoverat styrsystemet för fastighetsautomation till nytt Siemens Desigo PX på Kristianstad teater.