Kvarteret Diktaren, Kristianstad

Renovering av 18 hyresrätter.

Värmepumpar integrerade via Modbus.

Total övervakning samt styrning av värme- och ventilation system.

Uppkoppling mot Desigo Insight.

 

Slutkund är det kommunala fastighetsbolaget ABK.