Längtans allé Uppsala

Installation av styr- och reglersystem i 97 stycken nybyggda bostadsrätter i Uppsala. Bostadsområdet heter Längtans allé.

Tack vare intelligent fastighetsautomation kommer samtliga lägenheter att få ett energismart och behagligt inomhusklimat.

 

Gila använder här Siemens PX samt överordnat System Desigo Insight.