Nybro ishall/Viktoriavallen

Projektering, konstruktion, leverans av apparatskåp, installation och drifttagning. Uppkoppling av ishall och Viktoriavallen mot Siemens Desigo Insight. Komplett med flödesbilder, larmöverföring, trender, historik och energioptimering.

Fastigheterna styrs och regleras med Siemens Integral RS.