Nybro simhall/sporthall

Projektering, konstruktion, leverans av apparatskåp, installation och drifttagning.

Uppkoppling av sporthall och simhallen mot Siemens Desigo Insight. Komplett med flödesbilder, larmöverföring, trender, historik och energioptimering.