Suderhälsan Gotland

Styr- & reglerutrustning typ Siemens Integral

1 st Avfuktningsaggregat typ Menerga med styrutrustning Siemens Integral

1 st Allmänventilation

2 st Värmepumpar – Belysningsstyrningar mm

Ägs och drivs av Knut Hammarsköld