Tingsryd simhall

Styrning, reglering och övervakning med Siemens Integral avseende:

1 st avfuktningsaggregat med VP som återvinning - 2 st allmänventilation - diverse vattenaktiviteter - styr och reglerutrustning för värme och tappvarmvatten mm