Uppsala brandstation

Ännu en brandstation hamnar nu på Gila Control Systems referenslista över fastighetsautomationer!

I Uppsala brandstation renoverar Gila styrutrustningen för att ge lokalerna komplett energioptimering. Till detta bygger vi 11 stycken apparatskåp som skall installeras och styra anläggningen för bästa klimat i alla delar av brandstationens lokaler.

I styrningen ingår ventilation, värme, kyla, vattenrening, belysning, SOS-alarms lokaler samt byggnadens restaurangavdelning.

Vi använder oss av Siemens system Desigo PX tillsammans med det överordnade systemet Siemens Desigo Insight.

Projektet beräknas vara klart hösten 2017. Beställare är I-Hus Uppsala.