Väskolan Kristianstad

I februari 2017 fick Gila ett akut uppdrag på Väskolan i Kristianstad. Deras styr och reglersystem hade hastigt gått sönder och var därför tvunget att bytas ut under stor tidspress av Gilas personal. Gila installerade det moderna styrsystemet Siemens Desigo i skolans lokaler. Med hjälp av denna teknik kan numera varje klassrum behovstyras vad gäller ventilation, värme och kyla.

Hela 46 klassrum fick ny styrning och ett stort ventilationsaggregat installerades. Det gedigna arbetet utfördes på en vecka som utlovat. En mycket nöjd kund blev resultatet av Gilas insats för att lösa den akuta situationen!

Beställare av projektet är C4 Teknik i Kristianstad.