Vetlanda bad

1 st apparatskåp & programmering av S7-300, ca 70 I/O:s för vattenrening, manuella sandfilter,

pH-reglering, klorreglering & drifttagning.

Operatörspanel: OP17