Åsaskolan, Flispanna

Styrning av flispannan med allt ifrån flismatning till uraskning.

Reglering av framledningstemperaturen via effektreglering av flispannan. Vid full last på flispannan spetsas framledningstemperaturen med oljepannor.

Konstruktion, programmering samt drifttagning av Simatic S7 och grafisk touchpanel.