Autoklav

Tryck och temperaturrampning, samt styrning av autoklav för glashärdning.

Allt från konstruktion, programmering till igångkörning med Simatic S7.