Lundbybadet

Styrning av fyra vattenreningskretsar med tillhörande pumpar och sandfilter. Reglering av temperaturen samt klor och pH-halten i bassängerna. Automatisk backspolning av 14 sandfilter via fem pneumatiska ventiler på varje sandfilter.

Styrning och indikering sker via tvåtråds AS-i buss.

Apparatskåpet är försett med en 10,4" touchpanel med grafiska bilder över processen. Kommunikation via TCP/IP till Citect.

Konstruktion, programmering, elinstallation, igångkörning och leverans av apparatskåp med Siemens Simatic S7.