Vetlanda Badhus

Styrning av två vattenreningskretsar med tillhörande pumpar.

Reglering av klor och Ph-halten i bassängerna.

Konstruktion, programmering, igångkörning och leverans av apparatskåp.