Träförädlingen Byggnad 101

Beställare är Hultsfreds kommun Ind AB, ny ventilation i Hultsfredshus gamla kontorsbyggnad.