Kalmarhem

Gila utför en styr- och övervakningsentreprenad.

Kalmarhem är beställare.