Arla Kallhäll

Nytt Kyllager med nytt styr-och övervakningssystem från Gila Control System AB

Beställare: Oljibe AB