Högdalenverket, Stockholm

Beställare är AB Fortum Värme samägt m. Stockholm. Gila levererar nytt styr- och övervakningssystem. Ombyggnad av befintliga apparatskåp, samt leverans av nytt apparatskåp.