Öppna portar-Kalmar Slott

Gila Control System AB har genom PEAB Sverige AB fått i uppdrag av Statens Fastighetsverk att genomföra en expansion av konferens- och serveringsverksamhet på Kalmar Slott.

Projektet omfattar ombyggnad och tillbyggnad av befintligt köks- och serveringsutrymmen. Gila Control System AB ansvarar för leverans av styr- och övervakningsinstallationer till fullt funktions- och driftfärdig anläggning.

Kalmar Slott som grundades under Knut Erikssons regeringstid vid slutet av 1100-talet och är idag Nordens bäst bevarade renässansslott.