Sävja Kulturcentrum, Uppsala

Nytt styr- och övervakningssystem till Sävja Kulturcentrum.

Beställare: Gunnar Karlsén Sverige AB