Västerviks sjukhus

Leverans och installation av apparatskåp, reglerutrustning och dokumentation för fastighetsautomation i länets samtliga sjukhus. System ABB.

Gila har 20 års samarbete med Landstinget Kalmar, Västervik och Oskarshamn.

Ramavtal med Västerviks Sjukhus och Kalmar Lasarett.

Exempel på löpande nyinstallationer samt utbyte av gamla styrsystem till nya moderna:

  • Strålningsenheten Hus 12 Kalmar

  • Datortomografi Hus 02 i Oskarshamn

  • Vattenrening och ventilation av Rehab-bad Hus 14 Kalmar

  • Utbyte av styr och ventilation för Mikrobiologi, Patologi och Obduktion Hus 17 Kalmar

  • Nya vårdavdelningar och ny Akut Hus 01 och 11 i Västervik

  • Ny operationsavdelning Hus 04 Oskarshamn

  • Styrning av kyla för Serverrum i Hus 18 Kalmar