Fastighetsautomation

Siemens Desigo PX, Desigo Insight, Desigo CC

Inom fastighetsautomation använder vi Siemens Desigo PX, Desigo CC, Desigo Insight samt trotjänaren Integral RS.

Eftersom vi är återförsäljare för Siemens produkter har vi tillgång till ett mycket brett sortiment av produkter, med allt från givare till avancerade SCADA system.

Vi har över 30 års erfarenhet av fastighetsautomation, detta ger en gedigen erfarenhetsbank. Läs gärna mer om våra intelligenta och energibesparande system nedan.

 

SCADA:

SIEMENS DESIGO CC

Det ställs allt högre krav på dagens byggnader. 40 % av den globala energikonsumtionen kan härröras till byggnader och driftskostnaden kan stå för 80% av en byggnads totala livscykelkostnad.

Högre krav på säkerhet, bekvämlighet och energieffektivitet är några av de utmaningar som beslutsfattare, investerare, fastighetsskötare, driftoperatörer och användare möter. Till det kan läggas lagkrav och minskat antal resurser.

Desigo CC är ett integrerat fastighetsautomationssystem med ett gränssnitt som täcker dessa behov, nu och i framtiden. Det är en innovativ plattform som kan styra och optimera flera system i en byggnad; värme, ventilation, luftkonditionering, belysning, rumsautomation, energieffektivisering, brandlarm samt säkerhetssystem såsom videoövervakning, passagesystem och inbrottslarm.

 

SIEMENS DESIGO INSIGHT

Desigo Insight är ett skräddarsytt SCADA system för fastighetsautomation där total övervakning av fastigheten integreras. Detta ger lägre drift & underhållskostnader.

Desigo Insight ger bekväm fjärrstyrd hantering via internet och intranät. Tack vare att driften är oberoende av tid och plats via webbläsare eller terminalserver, blir fastighetsdriften effektivare och säkrare. Viktig information är tillgänglig närsomhelst och diagnostik kan göras online. Om fel skulle inträffa, kan alltså motsvarande åtgärder vidtas i tid och inställningarna kan ändras online.

 

DUC:


SIEMENS DESIGO PX

Programmerbara automationsstationer som ger en flexibel lösning för alla krav med larmsignaler, tidursprogram eller trendloggningsfunktioner. Modifieringar eller utbyggnader kan alltid göras.

Decentraliserade automationsstationer med direkt BACnet®-kommunikation, vilket garanterar en hög tillförlitlighet i driften. Uppkoppling av tredjepartsprodukter via TX OPEN. Man drar också nytta av utrustningens enhetliga utformning.

Tack vare standardhantering går installation, underhåll och byten snabbt och är kostnadseffektivt.

 

SIEMENS INTEGRAL RS

Föregångaren till Desigo PX. Används än idag i många fastigheter med bra resultat. Delar kan återanvändas vid uppgradering till Desigo PX för ett än mer modernare utförande och fler finesser.

 

SIEMENS DESIGO TRA (total room automation)

Vi kan erbjuda siemens smarta koncept för rumsautomation, Desigo Total Room Automation (TRA).

TRA är en energieffektiv lösning som kombinerar värme, kyla, ventilation, belysning och solskydd. Det handlar om ett väl koordinerat system som kan beräkna behovet av värme, kyla, ventilation och som ser till att det finns, precis när du behöver det!

TRA är ett koncept i DESIGO familjen som kan integreras i PX, Insight och CC. Det gör det till en helhetslösning för din fastighet.

Green leaf symbol. På dom snygga rumsenheterna finns ett grönt löv som säger till när energianvändandet är resonligt, annars blir lövet snabbt rött. Genom att involvera nyttjarna av rummet i operatörsgränssnittet kan man spara upp till 25% energi.  

 

REGULATORER:

SIEMENS CLIMATIX

Climatix är unikt genom sin modularitet gällande funktioner, storlek och kommunikationsmöjligheter. Detta gör det möjligt att anpassa och optimera lösningen efter kundens behov. Sortimentet passar allt från enkla standardlösningar till mer komplexa lösningar inom värme, ventilation och kyla. Climatix kan konfigureras via manöverpanelen vilket spar tid/pengar vid tillverkning, installation och driftsättning.

 

 

SIEMENS SYNCO

Behovet av fastighetsautomation för värme och ventilation varierar mycket mellan olika fastigheter och beror på faktorer som fastighetens storlek, livslängd, drifttider och komfortbehov. Synco fastighetsautomationssystem kan anpassas till alla dessa krav.

Synco standardregulatorer erbjuder maximal energieffektivitet samt tillförlitlighet och representerar ett moduluppbyggt produktsortiment. Synco-rumsregulatorer utbyter information om energianvändning via KNX-kommunikation och säkerställer på så vis att de enda anläggningskomponenter som sätts i drift är de som krävs för att garantera önskad komfortnivå: värmepannor, kylmaskiner, pumpar osv. Detta innebär att Synco är ett mångsidigt samt kostnads- och energieffektivt system med enkel installation och idrifttagning – ingen programmering behövs.