Gila Commander

Gila Commander är molntjänsten för dig som vill ha koll på vad som händer i din fastighet även när du inte är där!

Tjänsten gör det möjligt att övervaka parametrar i ert system såsom temperaturer och flöden och vid behov görs justeringar för optimal energianvändning. Du väljer själv hur mycket du vill övervaka din anläggning eller om vi på Gila ska bidra med vår expertis till er anläggning.

Din fastighet och dess styrsystem kopplas upp mot Gilas server. Via en webbläsare loggar du sedan in via dator, surfplatta eller smartphone för att hantera dina unika driftparametrar, rumsstyrningar, larm och rapporter.

Smart rapportering, larm och trendhantering ger möjlighet till optimering av funktioner vilket leder till minskade driftkostnader både vad gäller energiförbrukning och arbetsinsats.

Med hjälp av vår intelligenta molntjänst och ett nära samarbete med oss på Gila kan du som kund att ha full kontroll på din fastighet oavsett var du befinner dig, få löpande förbättringsförslag och driftoptimeringar samt en tillförlitlig drift utan störningar och driftavbrott.

Gila Commander – en tjänst som kommer bespara dig både tid och pengar i din dagliga drift!