Kompetens

Projektledning

Gila har lång erfarenhet inom fastighets -och industriautomationer.

Vi tar ansvar för helheten vad gäller installationer för drift, underhåll och teknisk utveckling. Vi har kompetens och resurser in-house för att konstruera, programmera, bygga, installera och driftsätta kompletta anläggningar.


Konstruktion

Gila konstruerar och dimensionerar apparatskåp för alla typer av automation. Samordning med programmering och apparatskåpsbyggnad ger optimala konstruktioner. Vi utför även konstruktion av planritningar.


Installation

Gila har behörighet att utföra alla typer av elinstallationer. Vi installerar styranläggningar och samordnar funktioner ute på kundens anläggningar. Att vi har kunskap och tar ansvar i hela processen är mycket värdefullt för våra kunder.


Verkstad

Gila bygger apparatskåp för alla typer av automation. Varje apparatskåp är skräddarsytt för varje enskild anläggning och helt efter kundens behov.

Vi använder bara beprövade produkter med kvalité och vi har inga begränsningar vad gäller storlek eller omfattning på de skåp vi bygger.


Dokumentation

Gila tar fram och sammanställer all nödvändig dokumentation kring kundens aktuella automationssystem.

Systemdokumentationen behandlar allt från scheman, ritningar och manualer till säkerhetsaspekter och gällande standarder.


Driftsättning

Gila ansvarar för driftsättningen av beställt automationssystem och samordnar genomförandet med beställare samt eventuella underleverantörer.


Service och underhåll

Våra servicetekniker och elektriker utför enligt överenskommelse service och underhåll på alla installerade system.