Fastighetsautomation

Gila har över 35 års erfarenhet av fastighetsautomation och byggnadsautomation. Vi har mer än 8000 referensobjekt där vi hjälpt våra kunder att spara energi i sina fastigheter.

Vi använder oss av Siemens högkvalitativa styr-och reglersystem där vi utifrån kundens önskemål kan skapa optimala inomhusmiljöer med minsta tänkbara energianvändning.

Vi styr och optimerar alla typer av funktioner i en fastighet med hjälp av reglerteknik. Värme, kyla, ventilation, belysning, varmvatten, brandlarm, hissystem och säkerhetssystem såsom videoövervakning, passagesystem och inbrottslarm är exempel på funktioner som vi kan integrera i våra intelligenta styrsystem.

Driftkostnaden kan många gånger stå för upp mot 80% av en byggnads totala livscykelkostnad. Med rätt anpassade automationslösningar i fastigheter kan energiförbrukningen och därmed energikostnaderna minska radikalt.

Genom att byta ut gamla styrprodukter till nya, effektivare automationssystem ser vi besparingar upp till 20 – 30% i energiförbrukning. Statistik och rapporter om energianvändningen är också användbara funktioner i våra styrsystem.

Alla typer av fastigheter kan använda sig av Gilas automationslösningar för att minska sina driftkostnader.

Skolor, sjukhus, simhallar, hotell, kontorskomplex, ishallar, köpcentra och industrifastigheter är alla exempel på offentliga miljöer som kan göra stora besparingar i sin energiförbrukning med rätt styrteknik.