Gila har över 8 000 referensobjekt.

Utifrån våra kunders verksamheter ger vi ständigt nya förslag för att spara energi.

Gila fyller 40 år!

Under året har vi dessutom hedrats med utmärkelserna Årets företag i Kalmar 2023 samt Årets Landsbygdsföretag i Kalmar 2023!


Årets Företagare Kalmar

Gila Control System är ett framgångsrikt bolag som startade sin resa 1984 och idag jobbar i hela södra Sverige. Med sina klimatsmarta fastigheter vill de ge sänkta energikostnader kombinerat med bästa tänkbara inomhusmiljö

- Företagarna Kalmar


Årets landsbygdsföretagare Kalmar

Årets landsbygdsföretagare har kommit långt vad gäller miljö- och klimatförbättringar. Gila Control System AB utses till årets landsbygdsföretag för sin gedigna erfarenhet och kunskap inom energieffektiviseringar som bidrar till ett grönare Kalmar kommun och region.

Företaget och dess medarbetare gör smarta visualiseringar över energiminskningens fördelar som är lätt att ta till sig som kund. Företaget har en bredd av olika kunder över hela kommunen och regionen, en ökad efterfrågan och omsättning, samt huvudkontor i Rockneby

- Kalmar Kommun

Vi levererar klimatsmarta fastigheter. Gila Control System skapar bättre klimat och lägre energikostnad.

Gila Control System AB utvecklar och levererar styr- och övervakningsanläggningar för industrier, processer och fastigheter. Vi har all kompentens i huset från projektering till konstruktion, programmering och driftsättning vilket gör oss flexibla och kostnadseffektiva.

Vårt mål är alltid att ge kunden bästa tänkbara inomhusmiljö kombinerat med sänkta energikostnader!

">
Projektledning

Gila har lång erfarenhet inom fastighets-och industriautomationer. Med stort engagemang, ansvarstagande, hög servicegrad och kompetenta medarbetare tillgodoser vi den enskilda kundens behov.

">
Konstruktion

Gila ritar och dimensionerar apparatskåp för alla typer av automation. Samordning med programmering och apparatskåpsbyggnad ger optimala konstruktioner.

">
Programmering

Gila programmerar och designar mjukvarorna för våra intelligenta styrsystem.

">
Verkstad

Gila har egenproduktion av alla typer av apparatskåp. Detta ger oss en unik möjlighet att skräddarsy lösningar för varje enskild fastighet.

">
Service och Installation

Gila erbjuder kompetent service och driftsättning på alla typer av anläggningar.

">
Dokumentation

Vi tar fram och sammanställer all nödvändig dokumentation kring kundens aktuella automationssystem. Systemdokumentationen behandlar allt från scheman, ritningar och manualer till säkerhetsaspekter och gällande standarder.

  • "Gila är Siemens Solution Partner vilket innebär att vi använder utrustning från en världsledande leverantör av programvaror och automationssystem."

    Peter Nilsson, VD Gila

Några av våra kunder

Läs mer om våra
referenser