Om Gila

Gila Control System AB startade 1984 och är idag en väl etablerad leverantör med 25 anställda inom fastighets och industriautomation.

Vårt huvudkontor ligger i Rockneby strax utanför Kalmar och vi har en filial i Kristianstad i Skåne. På detta sätt kan vi erbjuda våra tjänster till kunder över hela södra Sverige.

 

 

 Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö:

 

Siemens solution partner

Gila är Siemens Solution Partner vilket innebär att vi använder utrustning från en av de världsledande leverantörerna av programvaror och automationssystem.

Gila har blivit tilldelad den hedervärda utmärkelsen Solution Partner Business Excellence Award av Siemens. Vi ser utmärkelsen som ett starkt bevis på Gilas breda kunskap och expertis inom byggnadsautomation samt en garanti på vår position som pålitlig och professionell leverantör inom vårt område

 

Produkter och tjänster

Vi erbjuder våra kunder allt från projektering, konstruktion, programmering, installation samt service av styr- och reglerutrustning.

Vi bygger även apparatskåp vilket gör oss till en komplett leverantör inom automationslösningar. Att vi kan erbjuda helheten gör oss flexibla med de bästa lösningarna just för din anläggning.

 

Våra kunder

Våra kunder finns bland annat inom kommuner och landsting, fastighetsbolag, processindustrin, maskintillverkare, VA-verk med flera.

Framträdande kundsegment för Gila är sjukhus, skolor, dagis, simhallar, ishallar, idrottsanläggningar, hotell och Spa, köpcentra, kontorskomplex, flygplatser, industrifastigheter, vatten och avloppsverk, kommersiella fastigheter samt övriga offentliga miljöer.

 

Kundnytta

Effektiv fastighetsautomation ska vara flexibelt och maximalt energibesparande utan uppoffringar.

Detta kan ske genom våra Siemens Desigo system som erbjuder fastighetsautomation för alla typer och storlekar av fastigheter samt för alla användningsområden.

Med rätt anpassade automationslösningar i fastigheter och industrier kan energiförbrukningen och därmed energikostnaderna minska radikalt.

Genom att byta ut gamla styrprodukter till nya, effektivare automationssystem ser vi besparingar upp till 20-30% i energiförbrukning.

Gilas unika systemlösningar ger dessutom bästa möjliga prestanda och precision i processer som styr temperatur, luft- och vattenkvalitet.

Eftersom vi arbetar både som entreprenör och projektsamordnare kan vi i ett tidigt stadium samordna hela processen för optimala lösningar.

 

Gilas filialer

 

Rockneby

Huvudkontor sedan 1984. Här projekterar, konstruerar, programmerar och samordnar vi våra projekt över hela Sverige. Här finns också vår produktion av apparatskåp.

I Kalmar är den kommunala sektorn och landstinget stora kunder för vilka effektiv styr-och reglerteknik är en viktig parameter för bra klimat och minskad energiförbrukning.

Det byggs också mycket bostäder och fastigheter i Kalmar med omnejd dit Gila levererar unika systemlösningar för energioptimering. Vi är bland annat stolt leverantör av fastighetsautomation till nya Brandstationen och använder också gärna Domkyrkan i Kalmar och Nybro simhall som referensobjekt.

 

 

 

Kristianstad

Vi öppnade vårt kontor i Kristianstad 2014. Härifrån når vi hela södra Sverige och kan erbjuda våra system inom fastighetsautomation för alla typer och storlekar av fastigheter och för alla användningsområden.

Gila har ett nära samarbete med Kristianstad kommun samt det kommunala bostadsbolaget Kristianstadbyggen AB. Här ligger man långt fram kompetensmässigt och vill alltid jobba mot mer effektiv styr-och reglerteknik för att nå ställda krav på klimat och låg energiförbrukning.

Som större referensobjekt kan nytt Vårdboende i Åhus, ombyggnad av loftgångshusen på Österäng samt ny förskola i Färlöv nämnas.

 

Gilas kompetensområden

 

Fastighetsautomation

Inom fastighetsautomation erbjuder vi styrning och reglering av värme, kyla, befuktning, avfuktning samt ventilation i alla typer av fastigheter. Badanläggningar, sporthallar, kommersiella fastigheter och kommunala anläggningar har en framträdande position. Vi använder Siemens fastighetsautomationssystem Desigo CC, Desigo PX, Desigo Insight, Synco samt Integral RS. När kunden önskar kan vi även erbjuda Simatic S7 för fastighetsautomation.

 

Industriautomation

Vi utför automationslösningar för maskinstyrningar, värmeproduktion, kylproduktion, vattenverk, reningsverk, samt vattenrening för simhallar, logistik och processindustri. Vi använder Siemens breda automationssystem Simatic S7.

 

Apparatskåp

Vi har över 30 års erfarenhet av att tillverka apparatskåp för automation. Vi använder Siemens produkter som är en av världens största leverantörer av automationssystem, lågspänningsprodukter och drivsystem för industri och fastighet. Det borgar för att våra kunder alltid får den bästa tekniska och den mest energioptimala lösningen för just sin fastighet.