Industriautomation

Industri och processautomation

Siemens Totally Integrated Automation

Vi använder Siemens automationssystem Simatic S7. Siemens automationssystem har tagits fram för att integrera alla typer av automation till en plattform. Detta ger kunden många fördelar där alla produkter och kommunikationsmöjligheter är väl anpassade till varandra.

Gila kan erbjuda konsultation av automationstjänster för både industri- och processapplikationer.

I nära samarbete med kunden görs först en projektering. Därefter gör vi konstruktion, programmering samt drifttagning av anläggningen.

  • Konsultation
  • Projektledning
  • Konstruktion
  • Programmering Simatic S7
  • Programmering WinCC Flexible / ProTool
  • Programmering WinCC
  • Drifttagning och serivice